Odstraňování vlhkosti zdiva - elektroosmóza

 • warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/html/fitmont.cz/public_html/www/modules/system/system.module on line 1015.
 • warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/html/fitmont.cz/public_html/www/includes/theme.inc on line 1771.
 • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/html/fitmont.cz/public_html/www/includes/theme.inc on line 1771.

Máte problémy s vlhkým zdivem? Nabízíme vám řešení!

Naše metoda využívá tzv. aktivní elektroosmózy (s použitím přírodních nezávadných materiálů), jejíž fyzikální princip je známý již více než 200 let. Metoda nemá nic společného s vyzařováním vln.

Přesnější popis metody:
Voda má za běžných podmínek schopnost vzlínat do suchých materiálů, v našem případě zdí (obr. a). Působením elektrického proudu je možné směr vzlínání vody změnit. K tomu je zapotřebí speciálních elektrod vhodně umístěných v navlhající stěně a elektrody s opačnou polaritou umístěnou v zemi. Elektrický proud protékající mezi těmito elektrodami obrátí směr vzlínání vody a tím odvede vlhkost ze zdiva do země, respektive znemožní samotnému vzlínání (obr. b). Po vysušení zdiva zůstávají elektrody stále pod napětím. Suché zdivo je však nevodivé, tudíž odběr el. proudu je minimální až nulový. Pokud by zdivo mělo i nadále tendenci navlhat, samovolně dojde ke zvětšení průchodu el. proudu mezi elektrodami a tím se zabrání dalšímu vzlínání. Elektrody tedy zůstávají na svém místě i po vysušení zdiva, na ukazateli řídící jednotky je však možné pozorovat nulový proud, který systém spotřebovává.

Vlhké zdivo - obr. a)
Vlhké zdivo

Odstranění vlhkosti zdiva pomocí osmózy - obr. b)
Odstranění vlhkosti zdiva pomocí osmózy


Červené šipky znázorňují směr vzlínání vody ve zdivu a) za běžných podmínek, b) při použití elektroosmózy.

Výhody:

 • Systém nevyzařuje do okolí žádné nebezpečné záření, využívá se průchodu stejnosměrného proudu a malého napětí.
 • Nehrozí riziko úrazu elektrickým proudem, systém pracuje s bezpečným napětím.
 • Při instalaci dochází k minimálnímu narušení zdiva a není potřeba provádět náročné stavební a zemní práce.
 • Nedochází k ohrožení statických a dalších parametrů stavby.
 • Elektroosmózu je možno použít pro libovolné materiály zdiva (cihly, kámen, hlína atd.).
 • Elektrody jsou umístěné pod omítkou, nijak nenarušují estetiku stavby. Je možné je osazovat z vnitřní i venkovní strany.
 • Zařízení je vyrobeno v ČR. Použitý materiál je nezávadný.
 • Vysoušením zdiva pomocí elektroosmózy se s úspěchem zabýváme již více než 8 let.

Nevýhody:

 • Nutnost umístění elektrod do zdiva a následné zapravení omítkou.
 • Zařízení je trvale připojeno ke zdroji el. energie a to i po vysušení zdiva.
 • Elektroosmóza je účinná pouze proti vzlínající vlhkosti. Není účinná proti tlakové vodě a vlhkosti, která vzniká např. vlivem zatékání a trvalým nebo nárazovým smáčením.
 • Tyto jevy je nutné odstranit a následné vysoušení je možné urychlit elektroosmózou.

Spotřeba systému je dána rozsahem systému (počet elektrod). Při běžné velikosti stavby se spotřeba pohybuje v řádu wattů, což představuje náklady do 100 Kč za rok.

V případě zájmu provedeme zdarma posouzení objektu a vypracujeme cenovou kalkulaci.